Directeur Abel Darwinkel van Schrieversronte: ‘Je bent ‘analfabeet’ in je eigen taal’

Het bord met de tekst ‘Instituut veur Stellingwarver tael en kultuur’ op de voordeur van het statige kantoor in Oldeberkoop impliceert dat hier gerust Stellingwerfs gesproken mag worden. Het gebouw staat op de monumentenlijst van de gemeente Ooststellingwerf. Sinds 1996 heeft de Schrieversronte hier haar onderkomen, daarvoor was het eigendom van de bank Bercoop.

Abel Darwinkel in zijn kantoor, met fraai uitzicht op de Willinge Prinsstraat in Oldeberkoop.

Abel Darwinkel in zijn kantoor, met fraai uitzicht op de Willinge Prinsstraat in Oldeberkoop. Foto: Anne Westerhof

Abel Darwinkel is sinds 2021 de directeur. Hij begon er in de coronatijd, dat was een lastige periode aangezien de meeste culturele activiteiten stillagen. Daar is nu geen sprake meer van, er zijn veel plannen uitgevoerd en ook dit jaar staan nog meerdere projecten gepland. Een voorbeeld daarvan is de Stellingwerfse vertaling van het kinderboek ‘De boom mit et oor’ van Annet Schaap. Dit boek werd de afgelopen week uitgedeeld in groep 5 van alle basisscholen in de Stellingwerven.

Taal