Deuren keersluis Sasbrug teruggeplaatst

FOTO LENUS VAN DER BROEK

FOTO LENUS VAN DER BROEK

De deuren van de keersluis bij de Sasbrug in Blesdijke-Oldetrijne zijn weer teruggeplaatst. De in verval zijnde deuren werden in augustus vorig jaar verwijderd en overgebracht naar aannemer Nagelhout in Woudsend. Eerder werd het voegwerk hersteld.

De keersluis is sinds 1996 een beschermd Rijksmonument en in eigendom van de gemeente. Vanuit de Regiodeal heeft de provincie Fryslân geld beschikbaar gesteld voor het opknappen van de keersluis.

De keersluis ligt ruim 13,5 km landinwaarts en is in 1927 aangelegd als zee-werende sluis in de Nieuwe Lindedijk. Het vormde een onderdeel van de kanalisatie van de toen vrij afstromende rivier naar de Zuiderzee. De Nieuwe Lindedijk is in 1828 aangelegd als direct gevolg van de overstromingsramp van 3 en 4 februari 1825. In de dijk werd een enkelvoudige keersluis aangelegd. Deze werd in 1870 omgebouwd tot schutsluis. Op de noordoever werd een dienstwoning gebouwd, die nu nog herkenbaar is. Bij de kanalisatie werd de loop van de Linde ter plaatse veertig meter zuidelijker gelegd. In de nieuwe loop werd bij doorsnijding van de Nieuwe Lindedijk de huidige sluis gebouwd met een dubbele doorgang. Omdat de puntdeuren alleen bij watersnood werden bediend hingen de deuren op een zogeheten opzetwerk om doorhangen te voorkomen. De sluis is niet meer functioneel, maar wel van algemeen cultuurhistorische waarde en daarnaast is een sluis met meervoudige stroomopeningen uniek in Nederland.