De Noordoostpolder bracht voor Weststellingwerf meer ellende dan welvaart

De aanleg van de Noordoostpolder heeft grote gevolgen gehad voor de westhoek van Weststellingwerf. Daar droogde de bodem daarna uit. De drooglegging leverde werk op voor arbeiders in een tijd van werkloosheid en Wolvega had economisch baat bij de afvoer van producten, maar boeren verwensten al snel na de aanleg die grote polder. De polder en de Afsluitdijk zorgden voor veiligheid en maakte een einde aan eeuwenlange overstromingen.

 
Aanleg van de ringdijk van Lemmer naar Urk in juni 1938.

Aanleg van de ringdijk van Lemmer naar Urk in juni 1938.

Omdat de randgemeenten van de Zuiderzee door de aanleg van de Afsluitdijk enorme economische schade opliepen - het was de nekslag voor de visserij - werd in 1935 de drooglegging van de Noordoostpolder als een compensatie van de schade gezien. Alleen de visafslag in Lemmer was al goed voor 4000.000 gulden omzet per jaar. Door de afsluiting van de Zuiderzee werd ineens het voormalige kunstgebied langs Weststellingwerf een waardeloos terrein voor handel en industrie. Vollenhove was al snel 300 inwoners kwijt.

Ontreddering en armoede

Nieuws

menu