College neemt nog geen standpunt in over geitenhouderij in Boijl

Melkgeiten. Eigen foto

GroenLinks krijgt geen duidelijk antwoord op de schriftelijke vraag aan het college of het wel wenselijk is dat er een grote geitenhouderij bij Boijl komt.

Zonder verder onderzoek kan die vraag nu nog niet beantwoord worden, zo krijgt GroenLinks te horen. Er is een plan voor een bedrijf met 2000 geiten en nog eens 80 paarden.

Omgevingsvergunning ingetrokken

De aanvankelijke aanvraag voor een omgevingsvergunning is overigens weer ingetrokken in afwachting van verder overleg. Welke procedure er gevolgd gaat worden bij een eventuele aanvraag kan op dit moment volgens het college nog niet beoordeeld worden. Dat geldt dus ook voor de vraag of het bedrijf zich wel in Boijl mag vestigen op de plek van een veehouderij. ‘Voorop staat een zorgvuldige afweging volgens eventueel geldende procedures en op basis van het bestaand beleid binnen geldende wet- en regelgeving. De FUMO zal de gemeente hierover nog nader adviseren.’

Ongerustheid

Eerder onderzoek toonde aan dat mensen die in de buurt van vergelijkbare bedrijven wonen vaker last hebben van een longontsteking. Het is echter nog niet duidelijk waardoor dat veroorzaakt wordt. Het college meldt bekend te zijn met de ongerustheid die hierdoor heerst bij de omwonenden. ‘Meerdere omwonenden hebben brieven gestuurd of telefonisch contact opgenomen. De gemeente heeft contact opgenomen met deze omwonenden, waarbij de huidige situatie is besproken. De ongerustheid van de omwonenden is ook gedeeld met initiatiefnemer en hem is verzocht een participatiebijeenkomst te organiseren bij een eventuele aanvraag omgevingsvergunning. De gemeente blijft in contact met de omwonenden.’

Geitenhouderijenstop

Na aanleiding van de plannen in Boijl en Rinsumageest vroegen de Statenfracties van de Partij voor de Dieren, GroenLinks, D66, SP, FNP en 50+ in februari tijdens de Statenvergadering om een nieuwe geitenhouderijenstop. De gedeputeerde was daartoe niet bereid, omdat het erg mee zou vallen met de komst van nieuwe geitenhouderijen. Maar ook bewoners van Reduzum hebben zich daarna georganiseerd tegen de plannen voor een geitenboerderij bij het dorp. De Statenfractie van GroenLinks heeft nu de hoop gevestigd op de gemeenten. De raadsfractie noemt de geitenhouderij zeer onwenselijk.

Landelijk onderzoek

Alleen Friesland en Groningen hebben niet zo’n vestigingsstop. De andere provincies wachten op de uitkomsten van een nieuw groot landelijk onderzoek naar de link tussen geitenhouderijen en gezondheid. Door de coronapandemie loopt dat onderzoek vertraging op, zo meldt landbouwminister Carola Schouten in een brief aan de Tweede Kamer. Door de coronamaatregelen zijn er mogelijk minder patiënten met een longontsteking. Er zijn pas vijftien patiënten onderzocht, terwijl er voor een goed onderzoek circa 800 patiënten moeten deelnemen aan de studie. Dat gaat zeker tot eind 2022 duren. Het is de verwachting dat het totale onderzoek nu eind 2024 is afgerond.

Nieuws

menu