CDA’er Anne Schelhaas: ‘Ontwrichting van platteland in Stellingwerven dreigt door stikstofplannen'

De kabinetsbrieven over stikstof en perspectief voor de landbouw komen ook hard binnen in Friesland. Dat constateert CDA-statenlid Anne Schelhaas uit Blesdijke. Dat ook het complete veenweidebied en de beekdalen van Linde en Tjonger een reductie van 47 procent moeten opbrengen, had geen van de Friese statenfracties zien aankomen. ‘Het voorstel is een kaalslag van het platteland. We beraden ons nu, hier kunnen we zo niet aan meewerken.’

Koeien bij de Steggerdavaart in het beekdal van de Linde.

Koeien bij de Steggerdavaart in het beekdal van de Linde. Lourens Looijenga

Boeren, provincie én natuurorganisaties hebben ook al verrast gereageerd op de voortvarendheid waarmee Natuur- en Stikstofminister Christianne van der Wal reductiepercentages heeft ingekleurd op de kaart bij haar vrijdag gelanceerde startnotitie van het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG). Ze schrijven: ’Ons land staat voor ingrijpende opgaven als het gaat om het verbeteren van onze natuur, klimaat en waterkwaliteit. Hiervoor is nodig dat agrarisch ondernemers versneld de transitie doormaken naar kringlooplandbouw in 2030. We willen de land- en tuinbouw gericht ondersteunen om deze noodzakelijke verandering door te maken en daar sterker uit te komen.’

Grote reductieopgave

Nieuws

menu