Buitenpolder houdt regenwater langer vast. 'Zo zijn de waterpeilen in het gebied weer optimaal voor het grondgebruik'

Het boerenland vanaf de Lindedijk bij Slijkenburg.

Het boerenland vanaf de Lindedijk bij Slijkenburg. Lourens Looijenga

De Buitenpolder achter de Tussenlinde langs de oude zeedijk van Weststellingwerf wordt opnieuw ingericht. Het gebied van 750 hectare ligt ongeveer tussen Slijkenburg en Kuinre.

In het gebied wordt de bediening van stuwen en inlaten geautomatiseerd en worden ‘te krappe’ duikers vervangen. Het waterschap Drents-Overijselse Delta wil namelijk dat het water daar beter geregeld wordt. Het plan is om meer water op te vangen als het vaak regent en het dan ook beter vast te houden voor periodes van droogte. Het is ook het gebied waar nu grondwater vanuit Weststellingwerf heen wordt gezogen door gemalen. Dat versterkt de problemen in het veenweidegebied.

Toekomstbestendig

Het moet, zoals het zo mooi heet, aan de andere kant van de dijk een ‘toekomstbestendig watersysteem’ worden waarmee ook de kwaliteit van het buitenwater beter wordt. ‘Ook hebben we een nieuw peilbesluit en gaan we de norm voor wateroverlast aanpassen. Zo zijn de waterpeilen in het gebied weer optimaal voor het grondgebruik en voldoet het weer aan de eisen van deze tijd’, laat het waterschap weten.

Kansen voor boeren

De komende maanden worden er enkele landmetingen en grondboringen uitgevoerd. In het begin van de zomer wil het waterschap de plannen definitief maken zodat er in augustus met het werk gestart kan worden. Vaak zijn er ook kansen voor boeren dan ook om de bodem en waterhuishouding op het eigen bedrijf te verbeteren. Bijvoorbeeld door een stuw in uw eigen sloot te plaatsen.

Twee plannen

Op basis van de onderzoeken en gesprekken liggen er nu sinds vrijdag twee plannen digitaal ter inzage gedurende een periode van zes weken. Het gaat om het ontwerp-projectplan met daarin de fysieke maatregelen, en het ontwerp peilbesluit met daarin de aanpassing van de peilen en de norm voor wateroverlast. Reageren op de plannen kan door het indienen van een zienswijze tot en met 25 februari.