Blesdijke plaatst vijfde AED. Momenteel wonen er in het dorp veertig gecertificeerde burgerhulpverleners

De AED is geplaatst bij de boerderij aan de Nijksweg 42.

De AED is geplaatst bij de boerderij aan de Nijksweg 42. Eigen foto

Op 14 april 2016 werden in Blesdijke de eerste vier AED apparaten in gebruik genomen. Nu is een vijfde AED geplaatst. Hiermee is het hele gebied afgedekt.

De apparaten zijn op strategische plaatsen in het dorp opgehangen. Hierbij is rekening gehouden met de plaatsing van AED’s in de buurtdorpen, waardoor er een lint van AED’s door de streek ontstaat. Begin 2015 was vanuit Dorpsbelang Blesdijke het initiatief gestart om in Blesdijke een 6-minuten zone te realiseren. Daartoe is een commissie in het leven geroepen: Reanimatieteam Blesdijke (RTB).

Uitgestrektheid

De uitdaging van een dorp als Blesdijke met een groot buitengebied, is de uitgestrektheid. Zodra er iets gebeurt op een plaats waar binnen een grens van 6-minuten reisafstand (ca. 1,5 km) geen hulpverlener woont of toevallig aanwezig is, worden er, nadat 112 gebeld is, wel twee ambulances gestuurd, maar geen aangemelde hulpverleners gewaarschuwd die mogelijkerwijze sneller ter plaatse kunnen zijn om met reanimatie te beginnen of een AED te brengen. Aan de noordkant ter plaatse van de Nijksweg en de Sasweg met name ter hoogte van de Sasbrug, waar vooral zomers veel recreatie is, was nog een hoek onvoldoende afgedekt.

Vermilion

Dit stond altijd nog op het programma en daarom kwam het initiatief van het bedrijf Vermilion Energy zeer gelegen. Vermilion is een samenwerking aangegaan met de Hartstichting. Met deze samenwerking worden er AED’s geplaatst in de regio’s waar Vermilion actief is. RTB diende een aanvraag in bij Vermilion, die door de hartstichting gehonoreerd werd. Daarom kon de AED worden geplaatst bij de boerderij aan de Nijksweg 42 en worden aangemeld op het net van Hartslagnu.nl.

Stichting Reanimatie Weststellingwerf

Momenteel wonen er in het dorp veertig gecertificeerde burgerhulpverleners, 10% van het aantal inwoners. Een groot deel hiervan is opgeleid in samenwerking met de Stichting Reanimatie Weststellingwerf. Hiermee is de kans dat er binnen 6 minuten iemand ter plaatse kan zijn om met reanimatie te starten in geval van een calamiteit behoorlijk groot. Onderdeel van het oproepsysteem is ook dat er een AED-apparaat snel ter plaatse gebracht kan worden.

Donateurs

Praktisch alle dorpsbewoners hebben zich als donateur opgegeven of op andere wijze bijgedragen. De geldelijke middelen, afkomstig uit de jaarlijkse donateursopbrengsten, worden gebruikt voor de exploitatie van de apparaten die onderhouden moeten worden en na verloop van tijd moeten worden vervangen.

Door het werven van donateurs onder de bewoners, bijdragen vanuit het bedrijfsleven in Blesdijke en met de geldelijke steun van de gemeente Weststellingwerf, de Rabobank en de Stichting Bercoop Fonds was de investering van de eerste vier AED’s gerealiseerd.