Afwijzing geitenvergunningen roept bij VVD vragen op. In Boijl zijn ze in ieder geval zeer tevreden

De gemeente Weststellingwerf blokkeert de komst van een grote geitenhouderij in Boijl

De gemeente Weststellingwerf blokkeert de komst van een grote geitenhouderij in Boijl FOTO MAKELAARDIJ SCHEP

De weigering van drie vergunningen voor een geitenhouderij roept bij juriste Aukje Kroondijk van de raadsfractie van de VVD vragen op.

De gemeenteraad stelde 23 april een voorlopige vergunningstop in voor geitenhouderijen, uit vrees voor nog meer aanvragen. Bovendien is er discussie over de mogelijke schadelijke effecten voor omwonenden. Maar de vlak voor kerst geweigerde aanvragen werden al ingediend vóórdat de gemeenteraad een geitenstop instelde. Kroondijk stelt daar kanttekeningen bij in schriftelijke vragen aan het college.

Vertrouwensbeginsel

‘Waarom neemt u nu pas dit besluit en niet eerder, nu de aanvragen al van vóór 23 april 2021 zijn?’ Concreet is dan ook volgens Kroondijk de vraag aan de orde of je nu als college niet het juridisch zwaarwegende vertrouwensbeginsel schaadt door je niet te houden aan het beleid dat tot 23 april bestond. De vraag is dus of de aanvragers er op mochten vertrouwen dat Weststellingwerf zich aan het toen geldende beleid zou houden. Worden door het college dus in feite beloften niet nagekomen?

Waarom is een MER verplicht gesteld?

Het college geeft als argumentatie dat een milieueffectrapport had moeten worden gemaakt. Dat is een uitvoerig onderzoek naar de effecten op milieu en dus ook gezondheid. Zo’n rapport wordt normaliter vooral verplicht bij projecten boven een drempelwaarde van 2000 geiten. In alle drie gevallen gaat het om minder dieren.

De VVD wil weten waarom dan toch een MER verplicht wordt gesteld. Zo is bij Reduzum door de gemeente Leeuwarden een aanpassing van een geitenhouderij geweigerd, waar helemaal geen MER verplicht was. ‘Kunt u dat toelichten?’

Het gaat in dit geval in Weststellingwerf om een uitbreiding in Oldeholtpade en omschakelingen van melkvee- naar geitenhouderij in De Hoeve en Boijl. Kroondijk: ‘Voor de aanpassing stelt u een MER verplicht en voor de uitbreiding laat u de aanvraag buiten behandeling. Waarom maakt u dit onderscheid en waar is dit op gestoeld?’

Advies van GGD

De VVD is ook benieuwd of er een advies van de GGD aan het besluit ten grondslag ligt. Mensen die in de omgeving van een geitenhouderij wonen hebben vaker longontsteking. Daar wordt momenteel meer onderzoek naar gedaan, maar dat rapport komt waarschijnlijk pas in 2024. De GGD adviseert om zolang maar geen nieuwe geitenhouderijen toe staan in een straal van twee kilometer tot woningen. De VVD wil ook weten hoe er door de drie ondernemers op de afwijzing is gereageerd en of er al juridische stappen zijn genomen tegen de afwijzing.

Blijdschap in Boijl

In Boijl zijn ze in ieder geval zeer tevreden. Omwonenden voerden daar actie tegen de plannen en hebben nu een dankbetuiging naar de gemeente gestuurd. ‘Door uw beslissing hebben wij ervaren dat u het welzijn en gezondheid van bewoners en gasten van onze gemeente laat prefereren boven andere belangen. Daarmee geeft u, uw politieke en maatschappelijk werk inhoud, die de gemeentegrenzen voorbijgaan. Een belangrijk uitgangspunt in een tijd die voor ons ligt, waarin grote maatschappelijke vragen een duidelijk perspectief vragen, waarmee wij onze toekomst, maar vooral die van onze kinderen en kindskinderen kunnen borgen.’