Aantrekkelijker maken van Driewegsluis kost bijna miljoen euro

Restaurant Driewegsluis. FOTO LOURENS LOOIJENGA

De gemeenteraad heeft van het college een overzicht gekregen van alle kosten die gemaakt worden om het gebied Driewegluis aantrekkelijker te malen voor toeristen. Het gaat om een investering (inclusief rentelasten) van 956.000 euro. Het plan ligt maandag bij een commissie van de gemeenteraad op tafel.

Op dit moment heeft het gebied een (gemeentelijke) passantenhaven, enkele camperplekken en een restaurant. Vooral voor dagrecreatie mist het gebied iets. Wel lopen er enkele fiets- en wandelroutes over de twee eilanden. Het woongebouw op het eiland krijgt een nieuwe functie als ontvangst- en informatiepunt (receptie). Rondom het ontvangstgebouw wordt openheid gerealiseerd en de inrichting wordt verbonden met het sluiscomplex van de Driewegsluis. Naast het gebouw is ruimte om een terras in te richten met zicht op de Driewegsluis. Rondom het ontvangstgebouw worden speciale speelplekken ingericht voor kinderen.

Camperplekken

Op de huidige parkeerplekken komen een zestal (luxe) camperplekken met uitzicht op de haven. De haven functioneert niet optimaal vanwege de te lage ligging van de aanlegsteigers. Die worden in de nieuwe situatie een wandelroute. In aansluiting op deze steigers worden nieuwe steigers gerealiseerd op de gewenste hoogte. Verder draait het plan ook om het versterken van de beleving en het zicht op de oude sluis, zonder aanpassingen aan de van de cultuurhistorisch waardevolle sluis zelf. Passieve vormen van recreatie zijn leidend, met name op het oostelijke eiland, om de beleving van rust en ruimte te beschermen.

Natuurvriendelijke oever

Het oostelijke eiland wordt intensief gebruikt als aanlegplek voor boten langs de plaatselijk rotte beschoeiingen. Het is voordeliger om een gedeelte van de aanlegplekken te veranderen in een natuurvriendelijke oever. Daar draait het om het toevoegen van (natuur)beleving en de mogelijkheid om de natuur te gebruiken. Met kleinschalige ingrepen moet het eiland interessanter worden om te beleven en te verblijven. Het oostelijke eiland biedt gunstige omstandigheden voor houden van outdoor-activiteiten. Het eiland heeft een ruige uitstraling. Langs een boomstammenroute wordt een openbaar sanitair gebouw gerealiseerd.

Nieuws

menu