Aanpak verzakkingen voor college de eerste prioriteit. ‘Er zijn acute problemen bij een aantal bewoners, daar blijven we aandacht voor vragen'

Illustratie uit Veenweideprogramma provincie.

Illustratie uit Veenweideprogramma provincie. Illustratie uit Veenweideprogramma provincie.

‘Geen geld, geen uitvoering. We gaan niet een paar boeren uitkopen en de rest laten zwemmen.’ Aukje Kroondijk van de VVD sprak duidelijke taal over hoe het verder moet gaan met de aanpak van de problemen in de verzakkende veenweidegebieden.

De raadscommissie besprak het veenweideprogramma, zoals het al door de provincie is vastgesteld. Dus daar viel niet meer aan te sleutelen.

Schade aan funderingen

In onder andere het gebied van de Groote Veenpolder in Weststellingwerf is er een toenemende zorg over de schade aan funderingen. Bij recent onderzoek in 2020 en 2021 is daar bij meerdere panden schade aan funderingen geconstateerd. In een aantal van die gevallen blijkt een hoge urgentie voor herstel van de schade, om verdere schade te voorkomen. Wethouder Jack Jongebloed onderstreepte dat ook opnieuw. ‘Er zijn acute problemen bij een aantal bewoners, daar blijven we aandacht voor vragen.’

Onderwatercircuits

Uiterlijk in 2022 wordt een besluit genomen over eventuele aanvullende vormen van ondersteuning en over de toekomstige inrichting van ‘onderwatercircuits’. Juist daarmee wordt in de Grote Veenpolder geëxperimenteerd. Het waterschap blijft het water daar zo hoog mogelijk houden, om schade aan funderingen, archeologie en infrastructuur zo veel mogelijk te voorkomen. Het grondwaterpeil moet dus omhoog, dat vermindert ook de CO2-uitstoot.

Weinig geloof

Maar tegelijkertijd moet ook de landbouw in dit gebied bestaansrecht houden. De grond moet wel bewerkt kunnen worden. Dat verdienmodel moet ook bij het ijkmoment in 2016 op tafel liggen. Nu is dat verdienmodel er dus nog niet. Door aanvullende gewassen en hun restproducten te benutten, kunnen veehouders hun bedrijfsvoering op een andere manier rendabel maken, zo is het idee. Maar boeren hebben nog weinig geloof in bijvoorbeeld de teelt van rijst, waarmee geëxperimenteerd wordt. D66 riep op die experimenten wel te blijken volgen. Ook lisdodde kan door bedrijven gebruikt worden als isolatiemateriaal en worden toegepast in de meubelindustrie.

Funderingstafel

Om huiseigenaren beter te betrekken is een funderingstafel in het leven geroepen met de burgemeester van Weststellingwerf als onafhankelijk voorzitter. Lekker dicht bij het vuur, zo rekent de wethouder zich al een beetje rijk. Wethouder Jongebloed hamerde op een goede transparante communicatie met gedupeerden, die geen bezoek moeten gaan brengen aan allerlei loketten.