Onderwijs in de Stellingwerven

De komende tijd besteden de Nieuwe Ooststellingwerver en de Stellingwerf met een serie artikelen aandacht aan de toekomst van het (basis)onderwijs in de Stellingwerven. Dat gebeurt door op zoek te gaan naar zoveel mogelijk feiten en vragen te stellen aan betrokkenen.