Jaaroverzicht Stellingwerf 2018

De verzengende zomer en het warme najaar zullen velen bij het terugblikken op het afgelopen jaar als eerste te binnen schieten. Mens, dier en plant hadden veel met de vaak tropische hitte te stellen. In politiek opzicht was het in Weststellingwerf een interessant jaar. De onderhandelingen na de gemeenteraadsverkiezingen pakten verrassend uit. De wethouders Cor Trompetter (voorheen PvdA, nu SDW) en Frans Kloosterman (CDA) moesten onverwacht het veld ruimen. De VVD veroverde twee zetels in het college, waarin ook het CDA en Weststellingwerfs Belang een zetel kregen. Op cultuurgebied was er veel te beleven. Dat had vooral te maken met het feit dat Leeuwarden culturele hoofdstad van Europa was. Van diverse kanten werd daar op gemeentelijk niveau op in gespeeld. Wat er verder zoal gebeurde, leest u in het traditionele jaaroverzicht.