Wonen en verkeersveiligheid speerpunten voor kleine dorpen. VKD vindt een ‘Taskforce Wonen’ zeer wenselijk om goed bedoelde woorden écht om te kunnen zetten in daden

Na de pauze konden de raadsleden en het college speeddaten met de PB bestuurders. Foto: Lenus van der Broek

Kennismaken met elkaar, dat was dinsdag het hoofdthema van een bijeenkomst van de Plaatselijk Belangen samen met raadsleden en het voltallige college van burgemeester en wethouders.

In het MFC in Nijeholtpade kon Marja Nijhof, interim-voorzitter van de Vereniging van Kleine Dorpen, een volle zaal met belangstellenden welkom heten.

Rapport

Nijhof deed verslag van de werkzaamheden van het VKD interim-bestuur. De VKD kende een moeilijke periode, maar nu is de blik weer op de toekomst gericht. Het bestuur heeft gesprekken gevoerd met alle PB besturen en de resultaten daarvan gebundeld in een rapport. Met dit rapport als leidraad kan een nieuw bestuur aan de slag. De dorpen zien de onderwerpen wonen, verkeersveiligheid en het vinden van bestuursleden als speerpunten. Thema-avonden met een goede spreker en onderlinge uitwisseling van ervaringen worden als waardevol aangeduid. Op dit moment worden gesprekken gevoerd met betrokken inwoners die mogelijk een bijdrage kunnen leveren aan de VKD als bestuurslid of als lid van een commissie.

De tekst gaat verder na de foto

‘Taskf or ce Wonen’

Er is inmiddels een commissie aan het werk om samen met de gemeente te zien hoe initiatieven van dorpsbewoners op het gebied van woningbouw of herbestemming van gebouwen kunnen worden ondersteund. De VKD vindt daarvoor het oprichten van een ‘Taskforce Wonen’ zeer wenselijk om goed bedoelde woorden écht om te kunnen zetten in daden. Met de ervaringen van deskundige mensen uit de dorpen en noodzakelijke inzet van de gemeente kan deze taskforce uitgroeien tot een steun in ‘regeltjesland’.

Organisatiekracht

Aan de besturen van de Plaatselijk Belangen was gevraagd om hun dorp in het kort voor te stellen. Wat zijn de actuele thema’s waar het bestuur mee bezig is, wat voor dorp wil je zijn en waar loop je tegen aan? Het thema wonen kwam vaak ter sprake. Zorgen over huisvesting voor jonge mensen die in het dorp willen blijven wonen of over de verkeersveiligheid in het dorp. Daarnaast is er veel organisatiekracht bij het vieren van dorpsfeesten, een magische verlichte wandeling en activiteiten om vooral in coronatijd de bewoners niet te laten vereenzamen. Deze organisatiekracht staat wel onder druk. Vanuit Boijl kwam de suggestie om daar als gemeente mee aan de slag te gaan door op vernieuwende wijze jongeren deze vaardigheden bij te brengen.

De tekst gaat verder na de foto

Speeddaten

Na de pauze konden de raadsleden en het college speeddaten met de PB bestuurders. Veel PB’s bleken te maken te hebben met steeds wisselende contactpersonen op het gemeentehuis, iets wat als onplezierig werd ervaren. Toch waren er ook lovende woorden voor het college en de gemeenteraad. Voor de Plaatselijk Belangen is de drempel om met hen in contact te komen laag. Daarnaast werd de samenwerking met dorpencoördinator Klaas Hallema heel waardevol genoemd.

Nieuws

menu