Weststellingwerf roept Rijk op bij te dragen aan funderingsaanpak. 'Alleen zo kan het probleem worden opgelost en kunnen we inwoners perspectief bieden'

Een stuw in het veenweidegebied

Een stuw in het veenweidegebied Foto LC

Al tientallen jaren hebben inwoners van het veenweidegebied last van verzakkingen van de fundering van hun huizen. In Friesland werken de provincie, het waterschap en de gemeenten samen aan oplossingen voor dit probleem.

Weststellingwerf roept het Rijk op bij te dragen aan de funderingsaanpak. De lokale overheden in het Friese veenweidegebied hebben een funderingsaanpak opgesteld. Hierin staan drie oplossingen voor de funderingsproblemen: het instellen van een funderingsloket, het helpen bij funderingsonderzoek door middel van subsidies en het helpen bij financiering door aan te sluiten bij het landelijk Fonds Duurzaam Funderingsherstel.

Verantwoordelijkheid pakken

Hiermee zijn de problemen van woningeigenaren met funderingsschade echter niet opgelost volgens wethouder Hanneke Zonderland: ‘,,Het Rijk moet haar rol en verantwoordelijkheid pakken binnen het Fonds Duurzaam Funderingsherstel en een financiële bijdrage leveren aan (gedeeltelijk) schadeloosstelling. Alleen zo kan het probleem opgelost worden en kunnen we met z’n allen onze inwoners perspectief bieden.’’ Op 30 januari 2023 vergadert de gemeenteraad over de Friese Funderingsaanpak en de oproep aan het Rijk.

Brandbrief

Steeds meer regio’s in Nederland krijgen te maken met funderingsproblemen. Dit komt door de droge zomers en lage waterstanden. In 2021 heeft de Tweede Kamer al een motie over een plan voor het versterken van funderingen in de grootste probleemgebieden unaniem aangenomen. Ondertussen riepen belangenvertegenwoordigers het Rijk op om een Deltaplan te maken. En in november 2022 schreef Vereniging Eigen Huis een brandbrief over de funderingsproblemen naar het ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening.