Vermilion wil gaswinning bij De Blesse uitbreiden. Weststellingwerf geeft negatief advies af

Nederlandse gasopslagen 80 procent vol, Europees doel gehaald ANP

Gasbedrijf Vermilion wil een aanpassing van het gaswinningsplan voor De Blesse-Blesdijke. De gemeente Weststellingwerf adviseert het plan af te wijzen.

Vermilion wil meer gas winnen dan nu is toegestaan en de duur van de productie verlengen. Daarom heeft Vermilion een aanpassing op het bestaande winningsplan ingediend bij het ministerie van EZK. Het nieuwe winningsplan is door het ministerie voor advies voorgelegd aan de verschillende provincies, gemeenten en waterschappen. Het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) en TNO hebben al wel instemmend geadviseerd op het winningsplan.

In het gebied van het winningsplan De Blesse-Blesdijke zijn twee gaswinlocaties (Steenwijkerweg 99a in De Blesse en de Meenthe 13a in Wolvega) met bestaande boorputten. De gasvelden liggen gedeeltelijk in Steenwijkerland en gedeeltelijk in Weststellingwerf. Het winningsgebied is globaal gezien ten zuiden van Wolvega gelegen en loopt tot aan de noordzijde van Willemsoord.

Het nieuwe winningsplan betreft de verlenging van de productieduur tot 2039, een verhoging van het gewenste productievolume tot 2050 miljoen nm3 en een toename van de bodemdaling tot acht centimeter. Het nieuwe winningsplan vervangt het nu geldende winningsplan uit 2020 met een looptijd tot 2036, een verhoging van het gewenste productievolume tot 1717 miljoen nm3 en een verwachte bodemdaling van maximaal vijf centimeter.

Nieuws

menu