Tjonger Skotsploech treedt op voor leden van Soos Steggerda

In ‘t Anker treedt de Tjonger Skotsploech uit Oudehorne op voor de leden van de 55+ Soos Steggerda.

In ‘t Anker treedt de Tjonger Skotsploech uit Oudehorne op voor de leden van de 55+ Soos Steggerda. Foto: Lenus van der Broek

In ‘t Anker in Steggerda trad woensdagmiddag de folkloristische dans- en showgroep Tjonger Skotsploech uit Oudehorne op voor de leden van de 55+ Soos Steggerda.

De accordeonist gaf uitleg over de kostuums, die uit omstreeks 1850 stammen en het hele jaar worden gedragen. De kostuums van de herenboer en de kleding van de dienstmeid werden geshowd. Ook de baron en de barones van King Thoe Slooten toonden hun kleding. De leden van de Soos werden getrakteerd met dansen zoals de polka, veleta en de molendans, en als afsluiting het Friese volkslied.

Oldeholtwolde

De Tjonger Skotsploech is opgericht in 1974 in Oldeholtwolde. Aan het riviertje de Tjonger heeft de dans- en showgroep haar naam ontleend. Tien jaar later verplaatste de skotsploech haar standplaats van Weststellingwerf naar Heerenveen. Bij binnen- en buitenlandse folkloristen is de naam Heerenveen beter bekend dan Oldeholtwolde. Met name de Scandinavische dansgroepen kennen Heerenveen vanwege ijsstadion Thialf.

De Bejaardensoos, de huidige 55+ Soos, is opgericht in Steggerda op 29 januari 1966. Het was een gezamenlijk initiatief van het Groene Kruis, de christelijk en Katholieke plattelandsvrouwen, en de beide Kerkgenootschappen (NH-kerk en RK-Kerk). Uit elke geleding werd een bestuurslid gekozen. Tot 1994 was het regel dat een aftredend bestuurslid werd vervangen door een lid uit dezelfde vereniging of kerk. Er zijn gezellige middagen, soms met een spreker, dia’s, muziek en een hapje en een drankje en lottoballetjes. Soms staan er uitjes op het programma. In december is een kerstmiddag met een kerstbuffet.