Tekortkomingen rond bebouwing aan Hamersweg in Ter Idzard

De Hamersweg in Ter Idzard.,

De Hamersweg in Ter Idzard., Google Maps

De gemeente heeft een steek laten vallen door niet handhavend op te treden tegen illegale bebouwing aan de Hamersweg in Ter Idzard. Dat stelt het college in een voorstel aan de raad.

Er zijn bijgebouwen geplaatst zonder toestemming op zowel het perceel nummer 33 en nummer 37. Verder ontbreekt op vier kavels - Hamersweg 33, 35, 37 en 39 - de voorgeschreven inpassing met groen.

Hier is volgens de gemeente sprake van schending van de afspraken die gemaakt zijn bij het opstellen van het bestemmingsplan ‘Ter Idzard – Woningbouwlocatie Hamersweg’. Er is jaren geleden vanuit de gemeente juist veel moeite gedaan om hier de realisatie van woningen landschappelijk goed ingepast te krijgen. Door een nieuw bestemmingsplan vast te stellen wil het college de situatie nu rechtzetten.

Gelegaliseerd

De illegale bouwwerken die geplaatst zijn in de bestemming ‘agrarisch’ worden met de kleine verruiming gelegaliseerd. Daarnaast moet de landschappelijke inpassing alsnog worden uitgevoerd. In de regels van het bestemmingsplan is een voorwaardelijke verplichting opgenomen, waardoor de initiatiefnemers verplicht zijn om dat binnen een jaar na vaststelling van het bestemmingsplan te realiseren.