Steggerda staat in teken van eeuwfeest RK Kerk

Kerk in Steggerda in de jaren vijftig.

Er vinden vanaf vrijdag 16 september drie dagen allerlei festiviteiten plaats ter ere van het 100-jarig bestaan van de RK Fredericuskerk in Steggerda. Door corona is de viering een jaar vertraagd. Op 25 December 1921 werd de parochiekerk in gebruik genomen.

De kerk had een bescheiden voorganger aan de Overburen. Die plek wordt ook niet vergeten.

Het begint allemaal op vrijdagavond, met een feest In De Landerije, het parochiehuis naast de kerk. Daar is iedereen welkom, (oud)parochiaan, wel of niet gelovig, jong en oud. Er is muziek van dj Ivar Groenendijk. Op de avond zal er ook een verrassende act zijn. In het feestweekeinde worden oud-parochianen uit het hele land verwacht, evenals voormalig pastoors en pastoraal werksters

Fakkeloptocht

Zaterdagmiddag om 14.00 uur is er een fakkeloptocht vanaf de oude locatie aan de Overburen naar de huidige plek van de kerk. Maar wel even fietsen en auto’s parkeren hij de kerk. Er zijn dan zeven fakkels te zien, die staan voor Blesdijke, De Blesse, Peperga, Steggerda, De Hoeve, Vinkega en het buurtschap Overburen. Crescendo uit Steggerda begeleidt de tocht muzikaal.

En basisschoolkinderen hebben 100 beschilderde steentjes gemaakt. Die ‘happy stones’ worden naar de kerk gebracht. Op een groot bord vormen die steentjes dan samen het getal 100. Het thema is dan ook ‘iedereen draagt een steentje bij’.

Daarna is er bij de kerk een lezing van Tjitte Bootsma over de kerk van vroeger. Hij herontdekte ooit de oude rooms-katholieke begraafplaats van Steggerda. Bootsma hangt ook foto’s op en er hangt een heel grote pentekening van Carla Pen van de locatie Overburen. Die middag verzorgt het Dorps Archief Steggerda een kleine tentoonstelling. Ook kan men de kerk bezichtigen en is er voor de kinderen een kleurplatenwedstrijd en er kan worden meegedaan aan vijftien oud-Hollandse spelen.

Op zondag leidt bisschop Ron van den Hout de feestelijke eucharistieviering samen met de plaatselijke pastoor Tjitze Tjepkema. De kinderen die afgelopen jaar hun eerste communie gedaan hebben zullen ondersteunen als misdienaar. In de kerk staan bloemen in de pauselijke geelwitte kleuren. De tuinploeg maakt voor buiten ook enkele bloemenzuilen van crêpepapier. Twee kerkkoren, het Ceciliakoor en het koor Idem Dito, luisteren gezamenlijk de viering op met gezang, aangevuld met dorpsgenoten, die eenmalig voor deze viering ook meedoen. Na de viering is er koffie met gebak.

Nieuws

menu