Projecten in Noordwolde, Zandhuizen en Nijeholtpade krijgen geld uit dorpenfonds

Drie projecten krijgen in totaal 11.095,71 euro uit het dorpenfonds.

Plaatselijk Belang Noordwolde ontwikkelt een nieuw belevingspad, Nijeholtpade zet in op een eigen digitaal participatieplatform en in Zandhuizen wordt een lichtproject georganiseerd.

Zandhuizen

Namens Plaatselijk Belang Zandhuizen-De Meenthe organiseert een werkgroep een “Lichtjestocht” langs het Skoelepad tussen Zandhuizen en Oosterstreek. Op 5 november kunnen bewoners aan hand van sfeervolle aankleding en bijzondere verlichting genieten van muziek en andere culturele uitingen. Bijzonder is de betrokkenheid van jongeren met een verstandelijke beperking, die meehelpen om allerlei vormen van velrichting te maken. De activiteit sluit aan op het streven van Plaatselijk Belang om de binding met Zandhuizen en elkaar te vergroten. De werkgroep heeft als doel om er een jaarlijks terugkerende activiteit van te maken. De werkgroep investeert in totaal 1500 euro. De gemeente draagt 600 euro bij uit het dorpenfonds.

Noordwolde

Plaatselijk Belang De Eendracht Noordwolde werkt samen met diverse partners aan het steeds aantrekkelijker maken van het Spokedamgebied. De Spokedam moet nog meer de plek worden waar mensen elkaar ontmoeten, recreëren, bewegen en genieten van de natuur. Met de aanleg van het belevingspad, dat het Spookjespad wordt genoemd, richten de initiatiefnemers zich vooral op ouders en grootouders met kinderen tot ongeveer 12 jaar. Zij worden uitgedaagd om de natuur te ontdekken en ondertussen de zintuigen, motoriek, sociale vaardigheden en creativiteit verder te ontwikkelen. PB investeert in totaal 20.860 euro. De gemeente draagt 7500 euro bij uit het dorpenfonds.

Het Spookjespad wordt gerealiseerd op het terrein van Staatsbosbeheer. De continuïteit van het beheer/onderhoud is een belangrijke factor voor het lange termijn succes van het belevingspad. Staatsbosbeheer en plaatselijk belang maken hier afspraken over. Daarnaast zijn er diverse andere partijen betrokken bij de ontwikkeling van het Spokedamgebied. PB heeft de realisatie afgestemd met deze partijen: het initiatief wordt gezien als een mooi voorbeeld en meerwaarde voor de ontwikkeling van het gebied.

Nijeholtpade

Plaatselijk belang De Eendracht Nijeholtpade denkt na over het effectiever delen van informatie en kennis met en tussen bewoners. Een werkgroep werkt aan een digitaal platform dat zij wil gebruiken om zoveel mogelijk bewoners te betrekken bij actuele en belangrijke onderwerpen in en rond het dorp. Nijeholtpade noemt dit het Triasplatform. De gemeente is nieuwsgierig naar de werking en meerwaarde van het triasplatform als hulpmiddel voor de plaatselijke belangen om bewoners te informeren, te betrekken bij nieuwe ideeën, peilingen te doen over dorpsplannen of om een standpunt te bepalen. Daarnaast is de gemeente geïnteresseerd of het een platform kan zijn om de eigen dorpsvisie een podium te geven en de dorpsvisie of andere dorpsbrede plannen, nog meer de kapstok wordt voor het beleid van PB en het betrekken van bewoners daarbij. Nog twee dorpen en de VKD (Vereniging Kleine Dorpen) worden betrokken bij het nieuwe initiatief. PB investeert in totaal 12.000 euro in de ontwikkeling van het platform. De gemeente draagt 2995,71 euro bij uit het dorpenfonds.

Weststellingwerf heeft een eigen verantwoordelijkheid als het gaat om het vormgeven van het burgerparticipatiebeleid. De gemeente verbindt zich daarom in deze fase niet aan dit of een ander platform. Tegelijkertijd kan de gemeente leren van de ervaringen en bij goede resultaten participeren in het vervolg.

Nieuws

menu