Projecten in Blesdijke, Oldeholtpade en de Westhoek ontvangen geld uit Dorpenfonds

Het gemeentehuis in Wolvega, maandagavond 4 oktober 2021.

Het gemeentehuis in Wolvega, maandagavond 4 oktober 2021. Lourens Looijenga

Drie projecten krijgen geld uit het dorpenfonds. het gaat om initiatieven in Blesdijke, Oldeholtpade en de Westhoek.

Dorpsbelang Blesdijke zet met het project “Sport en Verbinding Blesdieke” in op een nieuw jaarprogramma met nieuwe activiteiten en geeft bestaande activiteiten een nieuwe impuls. Hiervoor wil dorpsbelang investeren in nieuw materiaal. Vanuit het dorpenfonds stelt de gemeente 7140 euro beschikbaar. In totaal investeert dorpsbelang 17.850 euro.

Buurtmarkt

Een aantal bewoners uit de omgeving van Oldeholtpade richt Buurtmarkt De Linde op. Een ‘Buurtmarkt’ is een vereniging met als doel om het makkelijker te maken om duurzaam geproduceerde producten te kopen uit eigen omgeving. Deze producten kunnen online worden besteld. De producenten brengen de bestelde producten op een vaste dag naar een verzamelpunt in de omgeving. Daar verdelen vrijwilligers van de ‘Buurtmarkt’ de bestellingen. Voor Weststellingwerf is het een nieuw concept, waarmee het gebruik van lokale seizoengebonden producten wordt gestimuleerd. Belangrijk aspect is de samenwerking en ontmoeting tussen inwoners. De initiatiefnemers worden gestimuleerd de buurtmarkt laagdrempelig te houden, aantrekkelijk te maken voor bewoners en de samenwerking te zoeken met lokale ondernemers. De gemeente draagt 1600 euro bij uit het dorpenfonds. De initiatiefnemers investeren in totaal 4000 euro.

Verkeersveiligheid

Plaatselijk Belang Scherpenzeel, Munnekeburen, Spanga (PB SMS) werkt samen met diverse partners aan een aantrekkelijke en veilige leefomgeving. Verkeersveiligheid is een belangrijkonderdeel. PB SMS heeft in 2017 haar dorpsvisie gepresenteerd. Onderdeel van de dorpsvisie is de verbetering van de verkeersveiligheid in en rond de dorpen. PB SMS zet zich al jarenlang in om dit doel te behalen. Ze doen dit door het organiseren van activiteiten die weggebruikers wijzen op hun gedrag en de gevolgen daarvan. Dit heeft tot zekere hoogte geholpen, maar de snelheid van met name inkomend verkeer blijft hoog. In samenwerking met dorpsontwikkelingsmaatschappij De Groote Veenpolder, Samen Vooruit wil PB SMS daarom een aantal infrastructurele maatregelen treffen en extra groen aanplanten. Ter hoogte of nabij de entrees wordt de weg versmald met behulp van plantenbakken en een aantal aanvullende maatregelen. In totaal wordt op maximaal zes plekken versmallingen aangebracht. Het dorp werft extra fondsen voor het maken van de bloembakken en beplanting en zorgt voor het onderhoud en beheer van de plantenbakken. De totale kosten worden geraamd op ruim 35.000 euro. De gemeente stelt 20.000 euro beschikbaar.