Nieuw woningbouwplan voor terrein van voormalige melkfabriek in Elsloo. Dorp heeft behoefte aan woningen voor opgroeiende jeugd en voor ouderen

Maakt de voormalige zuivelfabriek in Elsloo plaats voor woningen?

Maakt de voormalige zuivelfabriek in Elsloo plaats voor woningen? Rens Hooyenga

Inwoners van Elsloo willen sinds de sluiting van de zuivelfabriek in 1999 dat het langzaam verloederde gebouw op het Zuid wordt afgebroken. Nu lijkt er schot in de zaak te zitten, al houdt Plaatselijk Belang Elsloo-Tronde een slag om de arm.

In samenwerking met de Vesuviusclub zijn er op het gemeentehuis in Oosterwolde positieve gesprekken geweest met de huidige projectontwikkelaar Aart de Jong van Eagle Real Estate, wethouder Jelke Nijboer, ambtenaren en de provincie Fryslân.

De nieuwe eigenaar wil in overleg met de betrokkenen bekijken wat er mogelijk is. Er wordt onder meer bekeken hoe Plaatselijk Belang samen met de eigenaar, de gemeente, de jeugdraad, de Vesuviusclub en de provincie Fryslân tot bouwplannen kan komen. De gemeente wil graag bouwen en dus is het moment daar om samen aan de slag te gaan.

25 woningen

De projectontwikkelaar staat positief tegenover de initiatieven en wil wel meewerken om plannen te maken voor het terrein. De eigenaar is bezig een schetsplan te maken, waarop 25 woningen zijn getekend. Onduidelijkheid is er over welke cultuur-historische elementen van waarde zijn aan de voorgevel van de oude melkfabriek. Dat is momenteel onderwerp van gesprek in het overleg tussen de gemeente, de projectontwikkelaar en de provincie Fryslân. Het project zit nu in een verkennende fase. Het plan wordt in de loop van het jaar uitgewerkt en besproken met PB en omwonenden.

Concrete plannen voor een nieuwe invulling van het terrein sneuvelden keer op keer. Beperkte woningbouw van sociale-, huur-, starters en particuliere woningbouw, Plaatselijk Belang heeft dit al meerdere malen bij de gemeente aangekaart. Ook diverse projectontwikkelaars die de voormalige melkfabriek met omliggend terrein in handen hadden, werden benaderd, maar concrete invulling leverde dat toch nog toe niet op.

Woonenquête

De wens voor woningbouw op de locatie van de voormalige melkfabriek speelt al veel langer. In het najaar van 2022 hield PB samen met de Vesuviusclub een woonenquête. Het doel was inzicht te krijgen in de behoeftes en wensen van de inwoners. Uit de enquête kwam naar voren dat voor meerdere doelgroepen gebouwd moet worden. In het dorp bestaat de behoefte aan woningen voor opgroeiende jeugd en ouderen, om de sociale samenhang en structuur te waarborgen.

Uit de woonenquête bleek dat 60% van de respondenten binnen vijf jaar een andere woning in Elsloo zoekt. Ook gaf 30% aan een huurwoning te zoeken en 60% belangstelling had voor een koophuis, verdeeld over een vrijstaande of een twee-onder- een kap, rijtje of appartement. Die verhouding kwam volgens de projectontwikkelaar aardig overeen met de mix van huur- en betaalbare woningen in het hogere segment.