Negen boeren in Sonnega en Oldetrijne gaan samen mest vergisten. 'We willen een bijdrage leveren aan de energietransitie'

Negen melkveehouders uit Sonnega en Oldetijne gaan samen groen gas leveren aan Liander. Ze hebben alle negen bij de gemeente Weststellingwerf een omgevingsvergunning aangevraagd voor de bouw van een monovergister bij hun bedrijf.

Woensdagavond zijn bewoners door de boeren, ondersteund door DLV Advies, over de plannen geïnformeerd.

Woensdagavond zijn bewoners door de boeren, ondersteund door DLV Advies, over de plannen geïnformeerd. Foto: Lenus van der Broek

Deze installatie vergist uitsluitend de mest van het eigen bedrijf. Er vinden dus geen transportbewegingen plaats. Eddy Reuvekamp, één van de deelnemende boeren, benadrukt dat de dichte vergisting niet leidt tot stank of explosiegevaar. Bij monomestvergisting wordt dagverse drijfmest vergist bij 40 graden celsius in een gesloten proces.