Kleine campings worden groter en mogen het hele jaar open. 'Het verruimen van de recreatieve mogelijkheden kan het aantrekkelijker maken voor inwoners om bijvoorbeeld een kleinschalig kampeerterrein te exploiteren'

Kamperen bij de boer in Oldeholtwolde. De Geele Bosch

Het college van Weststellingwerf wil de mogelijkheden van kleine kampeerterreinen zo snel mogelijk verruimen. Daarmee wordt ingespeeld op de ruimte die de provincie nu biedt. Niet alleen mag je dan het jaar rond kamperen, maar ook gaat het maximum aantal van 25 plekken omhoog naar 35.

In het gemeentelijke bestemmingsplan Buitengebied uit 2014 staat dus op dit moment het maximum van 25 standplaatsen per klein kampeerterrein. ,,Het verruimen van de recreatieve mogelijkheden kan het aantrekkelijker maken voor inwoners om bijvoorbeeld een kleinschalig kampeerterrein te exploiteren”, zo stelt het college in ‘de beleidsnotitie kleinschalige recreatie’ aan de gemeenteraad.

Kruimellijst

Het college past een mogelijkheid toe (kruimellijst) om voor de duur van 10 jaar tijdelijk af te kunnen wijken van het bestemmingsplan Buitengebied. Dat kan via een relatief eenvoudige en korte procedure. Na de inwerkingtreding van de omgevingswet, nu weer uitgesteld tot de zomer van 2023, zal er binnen negen jaar een omgevingsplan gemaakt moeten worden voor de hele gemeente. In het nieuwe omgevingsplan kan het verruimde kampeerbeleid dan opgenomen worden.

Stabiele en toekomstbestendige banen

,,Momenteel wordt het toeristische seizoen van 15 maart tot en met 1 november door de gemeente gebruikt als uitgangspunt voor nieuwe ontwikkelingen. Hier wil de gemeente Weststellingwerf van af. Op deze manier hoeft toerisme niet langer een seizoensgebonden beroep te zijn. Dit zorgt voor meer stabiele en toekomstbestendige banen binnen de gemeente.” Uiteraard moet dat wel gecombineerd worden met ook een prettig en gezonde woon- en leefomgeving voor de omgeving. In verband met het risico op illegale bewoning blijft het college terughoudend met het toestaan van B&B’s in vrijstaande bijgebouwen. Er worden hiervoor nu eerst criteria opgesteld.

Nieuws

menu