Gebiedscommissie Beekdal Linde bestaat 25 jaar

Een groep van ruim 50 leden en oud-leden van de commissie bekijkt op fotowanden een selectie van foto’s uit het archief van Geert Lantinga.

Een groep van ruim 50 leden en oud-leden van de commissie bekijkt op fotowanden een selectie van foto’s uit het archief van Geert Lantinga. Foto: Lenus van der Broek

In dorpshuis ‘t Hokkien in de Hoeve werd vrijdag stilgestaan bij het 25-jarig jubileum van de provinciale Gebiedscommissie Beekdal Linde.

Deze commissie werkt aan plannen voor natuur, landbouw, water en recreatie. Een groep van ruim 50 leden en oud-leden van de commissie bekeek op fotowanden een selectie van foto’s uit het archief van Geert Lantinga. Er waren onder meer foto’s van excursies en de werkzaamheden. Een drone-film liet zien hoe het gebied rondom de Linde er momenteel bij ligt.

ROM

Wim Plekkenpol is voorzitter van de gebiedscommissie, die bestaat uit afgevaardigden vanuit de landbouw, natuur, Vereniging van Kleine Dorpen, provincie, Wetterskip en gemeente Weststellingwerf. Hij haalde herinneringen op uit 1991 toen Zuidoost-Friesland werd aangewezen als ROM-gebied (Ruimtelijke Ordening en Milieu). Alle regelingen en plannen op het gebied van natuur, recreatie, landbouw, landinrichting en milieu moesten gebundeld worden en als één geheel worden aangepakt. Een jaar later werd een plan van aanpak gepresenteerd, waarin stond dat in het beekdal van de Linde zo’n 500 hectare nieuwe natuur moest komen. Zes jaar later, in 1998, werd het slotconvenant ROM opgesteld en werd een gebiedsvisie geformuleerd.

De tekst gaat verder na de foto

Kracht en doorzettingsvermogen

De eerste gebiedscommissie werd geïnstalleerd, waarvan Henk Roeles en Geert Lantinga nog steeds deel uitmaken. Zij werden in het zonnetje gezet door Anne-Marie van der Geest, commissielid namens de Vereniging van Kleine Dorpen. Zij roemde Lantinga voor zijn enorme kennis van flora en fauna in het gebied en Roeles voor zijn tactvolle benadering zodat boeren uiteindelijk bereid waren hun grond voor natuurontwikkeling te verkopen. Roeles en Lantinga ontvingen een beeld dat ‘kracht en doorzettingsvermogen’ uitbeeldt. Eigenschappen die nodig zijn in de soms taaie processen, aldus van der Geest.

De tekst gaat verder na de foto

Catspolder

Voor veel Stellingwervers zijn het nieuwe fietspad en de herstelde bochtige structuur het meest in het oog springend. Maar ook de inrichting van de Catspolder bij Peperga en het verdwijnen van de Kontermanshaven zijn van grote invloed op het beeld van het beekdal. Vele gesprekken met boeren zijn gevoerd door de grondcommissie. Bedrijven werden verplaatst om zo ruimte te maken voor het Natuur Netwerk Nederland, voorheen de Ecologische Hoofd Structuur.

Egbert Smit

Vanuit de provincie Fryslân is Egbert Smit bijna 25 jaar betrokken geweest bij de gebiedscommissie, in eerste instantie in een ondersteunende taak en later als projectleider. In die jaren is Smit verknocht geraakt aan het gebied en hij maakte van de gelegenheid gebruik om voorafgaand aan zijn pensionering in De Hoeve alvast afscheid te nemen. Smit kreeg uit handen van Wim Plekkenpol een fotoboek dat een persoonlijk beeld gaf van zijn inzet in het gebied.