Ook provincie trekt beurs voor funderingsschade: 40 procent vergoeding met 40.000 euro als maximum

In navolging van Wetterskip Fryslân wenst ook een ruime meerderheid in de Friese Staten een subsidieregeling voor woningeigenaren met funderingsschade in het Friese veenweidegebied. Daarbij wordt 40 procent van de schade vergoed met een maximum van 40.000 euro.

Boerderij van Pieter en Ellen Dekker in Spanga met zware funderingsschade.

Boerderij van Pieter en Ellen Dekker in Spanga met zware funderingsschade. Fotograaf: Rens Hooyenga

De komende vijf jaar trekt de provincie jaarlijks 1 miljoen euro uit voor deze regeling. Eigenaren komen er voor in aanmerking als ze zich aangemeld hebben bij het funderingsloket dat een onderzoek laat doen en een herstelplan maakt. Dit loket wordt medio volgend jaar opgericht. Eigenaren moeten 20 procent van het onderzoek zelf betalen. Lukt dat niet, dan wordt de eigen bijdrage kwijtgescholden.

Code rood: binnen vijf jaar onbewoonbaar

Nieuws

menu