Forellenvijvers in Noordwolde worden natuur

De nieuwe eigenaar is voornemens natuurlijke oevers aan te leggen rondom de visvijvers op het perceel.

De nieuwe eigenaar is voornemens natuurlijke oevers aan te leggen rondom de visvijvers op het perceel. Eigen foto

De forrelenvijver ‘Het Oosterseveld’ bestaat definitief niet meer. In mei stemde de gemeente er al mee in dat het bestemmingsplan zou worden aangepast. Voortaan wordt er niet meer gevist aan de Oosterseveldweg in Noordwolde, maar alleen nog gewoond.

Het bedrijf heeft drie jaar te koop gestaan, maar er was geen belangstelling voor overname van het bedrijf en de visvijvers. De nieuwe eigenaar heeft de bestemming laten wijzigen van dagrecreatie naar wonen. Het collegebesluit heeft zes weken ter inzage gelegen. Er heeft niemand op gereageerd. Het ontwerpbestemmingsplan is daarom ongewijzigd omgezet tot een definitieve versie. Alle bedrijvigheden op het perceel zijn beëindigd en er zal geen gebruik worden gemaakt van de vissersclub en het bedrijfspand voor toekomstige bedrijvigheden.

Natuurlijke oevers

De bestaande bedrijfswoning voldoet aan het bouwbesluit en zal inpandig worden verbouwd. De bestaande bebouwing mag niet worden uitgebreid. De nieuwe eigenaar is daarnaast voornemens natuurlijke oevers aan te leggen rondom de visvijvers op het perceel. De beoogde robuuste aanplanting van diverse soorten flora in het plan zal volgens de gemeente leiden tot aanzienlijke verduurzaming van het perceel en het omliggend gebied. Het perceel grenst aan de voormalige Wolterswijk, een veenvaart tussen de Dwarsvaart en de Oostvierdeparten.