Flying Stars treedt nog drie keer op

7 november 21 Laatste optreden van de Flying Stars Oldeholtpade

In het jaar waarin corona het gehele seizoen van de voorstelling ‘Irritoaties’ in de war schopte werden alle nog openstaande optredens van het cabaretgezelschap uit Oldeholtpade afgeblazen. Juist dat seizoen zou het laatste jaar van the Flying Stars worden omdat door persoonlijke omstandigheden meerdere leden de groep zouden verlaten en daardoor de groep teveel uit zou dunnen alsmede het feit dat er geen vervangers beschikbaar of te vinden waren.

Dat door dit besluit het 75-jarig bestaan net niet zou worden gehaald was een negatief puntje.

Inmiddels prijkt de leeftijd van 75 jaar dus wel achter deze groep toneelspelers en zangers en gaat men nog drie maal op de planken met de bovengenoemde revue.

Dit betekent voor de leden van the Flying Stars dat er ook weer druk gaat worden geoefend om de teksten en liedjes weer goed onder de knie te krijgen. De afgelopen weken hebben de donateurs en andere belangstellenden, die voor deze revue kaarten hadden besteld en betaald, bericht ontvangen met een voor hen beschikbare datum. De reacties zijn positief en men kijkt er naar uit om een gezellige avond te hebben.

The Flying Stars treden op 14 oktober op in Zalencentrum Klijnstra te Wolvega aanvang 20.00 uur, op 22 oktober in et Buurthuus te Noordwolde om 14.30 uur en om 20.00 uur. De laatste avond is er live muziek met Sander Metz en kunnen de beentjes van de vloer.


Maandag is de vrije verkoop van kaarten gestart. Kaarten (10 euro) zijn te bestellen (duidelijk aangeven voor welke voorstelling) via de mail info@flyingstars.nl of website www.flyingstars.nl.

Nieuws

menu