Drie wolvenwelpen in Drents-Friese Wold

Wolf op de zuidelijke Veluwe, gespot op de wildcamera van Natuurmonumenten in maart 2020.

Er zijn dit jaar in Nederland bij vier wolvenparen minimaal 16 wolvenwelpen geboren. Minimaal drie in het gebied rond het Drent-Friese Wold, zes op de Noord-Veluwe, vier op de Midden-Veluwe en drie in Park de Hoge Veluwe.

Dit betekent dat er vier roedels (een paar met jongen) in Nederland aanwezig zijn, waarvan een voor het eerst in het noorden van Nederland. Dit staat in de tussenrapportage van de verantwoordelijke overheidsinstantie BIJ12 over de activiteit van de wolf in Nederland in de periode 1 mei tot en met 31 juli 2022.

Op basis van foto’s en wildcamerabeelden zijn minimaal 16 welpen vastgesteld, maar dit kunnen er mogelijk meer zijn. In periode 1 mei tot en met 31 juli zijn er minimaal 11 zwervende wolven waargenomen in het noorden, oosten en midden van Nederland.

BIJ12 ontving tot augustus 73 meldingen van vermoedelijke wolvenschade aan landbouwhuisdieren. In 35 gevallen is bevestigd dat dit om een wolf ging. De laatste melding, die nog onderzocht wordt, is van vijf dode schapen afgelopen dinsdag bij Nijeberkoop. Ook is nog een dood kalf in onderzoek, op 2 september bij Makkinga.

Nieuws

menu