Buren niet blij met bouw van zes chalets in Blesdijke

Het gemeentehuis van de gemeente Weststellingwerf in Wolvega.

Het gemeentehuis van de gemeente Weststellingwerf in Wolvega. FOTO GEMEENTE WESTSTELLINGWERF

De gemeenteraad van Weststellingwerf staat positief tegenover de bouw van zes chalets op het bestaande recreatiebedrijf ‘De Markestee’ aan de Markeweg in De Blesse. De buren zijn duidelijk minder enthousiast.

Bij de raadscommissie sprak een omwonende in. Ze woont al achttien jaar direct naast het recreatiebedrijf, dat nu een groepsaccommodatie is met bed & breakfast. Maar het plan is om het seizoen wat verbreden en zo het bedrijf meer economische armslag te geven. Ze sprak over een verdubbeling van het aantal gasten en de parkeerplekken. Het bedrijf grenst voor 50% aan haar erf. ,,Meer geluid, meer bedrijvigheid door auto’s en zwembad. Dit komt ons woonplezier niet ten goede.‘’

Slecht op de hoogte

Ze had ook veel kritiek op de informatieverstrekking over de plannen. ,,Het stuit ons tegen de borst dat we slecht op de hoogte worden gehouden. We hebben geen akkoord gegeven. Het is zeer bijzonder dat we hier verder ook door de gemeente niet bij betrokken zijn geweest, gelet op de impact.’’ Kemper zei met andere buren overleg te hebben gevoerd en kondigde alvast een zienswijze aan. Ze wees op de vele recreatiebedrijven in de directe regio in twee gemeenten. ,,Laat inwoners ook van dit gebied genieten.’’

Zienswijze

Het lijkt er vooralsnog niet op dat ze hiermee de raad op andere gedachten heeft gebracht, al willen CDA, SDW en VVD eerst wel weten wat er dan in die zienswijze staat en hoe het college daar dan op reageert. Het gaat nu eerst om een voorlopige verklaring van geen bedenkingen. Dat wordt in de raad een hamerstuk. Daarna kunnen inwoners een zienswijze indienen en dat bepaalt uiteindelijk het definitieve standpunt van college en gemeenteraad. Weststellingwerfs Belang drong aan op overleg met de buren.

Passend

Maar geen enkele raadsfractie zag nu al reden om tegen het plan te zijn. Diverse fracties benadrukten juist het belang van uitbreiding van het aanbod aan kleinschalige recreatie. Ook het college volgt daarin de visie van de provincie, die ook mee wil werken aan de plannen. Wethouder Hanneke Zonderland: ,,We willen meer toestaan. Zes chalets zijn passend op deze locatie.’’