Odrie en Radio Centraal gaan nauwer samenwerken

Oldeberkoop - De lokale omroepen Radio Weststellingwerf Centraal en Odrie in Ooststellingwerf gaan nauw samenwerken. Beide omroepen blijven vooralsnog zelfstandig, maar per 1 april worden de programma’s via beide zenders gezamenlijk uitgezonden.

Mogelijk vloeit op langere termijn uit deze samenwerking een volledige fusie voort. De verregaande samenwerking is noodzakelijk omdat de landelijke overheid minder lokale omroepen wil; momenteel zijn dat er nog 260. Het streven is om minder, maar grotere streekomroepen te vormen.

Zenders willen geen streekomroep voor zuid Friesland

Twee jaar geleden vonden de eerste voorzichtige bestuurlijke besprekingen tussen Odrie en Centraal plaats. Aanvankelijk wilde de OLON (de overkoepelende Organisatie voor Lokale Omroepen in Nederland) in zuid-Friesland één streekomroep voor de gemeenten Heerenveen, Opsterland, Smallingerland en Oost- en Weststellingwerf. Vanaf het begin keerden Odrie en Centraal zich fel tegen deze plannen.

Dat was de reden voor beide besturen om zelf het initiatief te nemen tot een vorm van vergaande samenwerking. Een groot aantal (vrijwillige) medewerkers van beide omroepen waren donderdagavond in de MFA in Oldeberkoop bijeen voor het officiële startsein van de samenwerking.

Centraal-voorzitter Jan Koopman herinnerde nog eens aan de snode plannen van de OLON om streekomroepen te creëren met minimaal 100.000 potentiële luisteraars. ‘Zulks kan misschien in de grote steden, maar op het Friese platteland werkt dat niet’, zei Koopman.

‘We worden er beide beter van’

Daarop zijn Odrie en Centraal gaan nadenken over mogelijke samenwerking, alsmede over de vraag hoe beide omroepen daar voordeel van zouden kunnen hebben. Koopman: ‘Stukje bij beetje zijn we naar elkaar toegegroeid.’ Zijn collega Arie den Blanken van Odrie wees er nog eens met nadruk op dat samenwerking een noodzaak is. ‘We worden er beide beter van. We kunnen elkaar versterken’, stelde Den Blanken, die er aan toevoegde dat Centraal en Odrie samen nog lang geen volwaardige streekomroep vormen. ‘Maar misschien worden we in de toekomst er wel toe gedwongen om één omroep te worden. Want afzonderlijk verdergaan is op den duur geen optie.’

Ferme handdruk

Bestuurlijk, programmatisch en technisch zijn de plannen nu zo ver gevorderd dat per 1 april gezamenlijk kan worden uitgezonden. Beide omroepen draaien puur op vrijwilligers. Tijdens de gezamenlijke medewerkersbijeenkomst in Oldeberkoop werd met een ferme handdruk van beide voorzitters de start van de samenwerking bezegeld.