Gemeenten lokken watertoerist het land op

Nijetrijne/Appelscha - Heerenveen, Ooststellingwerf, Opsterland, Smallingerland en Weststellingwerf willen hun toeristisch-recreatieve kwaliteiten meer benutten.

De gemeenten hebben samen een visie voor het verbeteren van de toeristisch-recreatieve entrees van Zuidoost Friesland opgesteld. Het rapport Visie Ruimtelijke Ontvangst maakt onderdeel uit van het streekagenda project ErVaren en Turf, waarin de provincie investeert.

Duidelijke bewegwijzering

De gemeenten in Zuidoost Friesland willen de watertoerist het land op lokken. De verbeteringen van de toeristisch-recreatieve entrees zorgen voor een gastvrije ontvangst van bezoekers en verwijzen bezoekers door naar alles wat interessant is voor hen en aansluit bij hun wensen. Zo zijn er bijvoorbeeld adviezen in het rapport opgenomen over herkenbaarheid en duidelijke bewegwijzering van de entrees.

Vijf entrees

Maandagochtend 18 maart overhandigt wethouder Roelof Theun Hoen het rapport Visie Ruimtelijke Ontvangst namens de gemeenten aan gedeputeerde Klaas Kielstra van de provincie Fryslân. De overhandiging van het rapport vindt plaats in het paviljoen Driewegsluis. Driewegsluis is voor veel mensen herkenbaar als de poort naar Friesland en één van de vijf entrees waar de visie zich op richt. De andere entree locaties in Zuidoost Friesland zijn Akkrum, Appelscha, Bakkeveen en Drachten.