Gemeenten willen snelweg voor fietsers

Wolvega/Oosterwolde - Een snelfietsroute, een fietsnetwerk die de regio met elkaar verbindt en een plan voor het verbeteren van de veiligheid van fietsverkeer bij scholen. Dat zijn een paar punten die in de Fietsagenda 2019 - 2023 staan.

Deze agenda is opgesteld door de gemeenten Oost- en Weststellingwerf met Heerenveen en Smallingerland. Met deze agenda willen de gemeenten fietsen aantrekkelijker maken en kwalitatief hoogwaardige fietsvoorzieningen ontwikkelen die van belang zijn voor de economische ontwikkeling in de regio.

Met de fietsambitie worden de gemeenten in de regio nauwer met elkaar verbonden, worden de economische groeikernen Drachten en Heerenveen beter bereikbaar en wordt de duurzaamheid van de regio en vitaliteit en gezondheid van haar inwoners verbeterd.

Snelfietsroute

Eén van de meest in het oog springende maatregelen is de ambitie om een snelfietsroute te realiseren tussen Heerenveen en Drachten. De gemeenten gaan een tracéstudie uitvoeren om een beeld te krijgen bij de mogelijkheden en kansen voor deze verbinding.

Regionaal fietsnetwerk

De regio wil een regionaal fietsnetwerk creëren zodat belangrijke werk-, onderwijs- en OV- locaties beter met elkaar worden verbonden. Er wordt niet alleen gekeken naar het verbeteren van bestaande routes, maar ook naar nieuwe (recreatieve) routes, die de gemeentegrenzen overschrijden. Het gaat daarbij om mogelijke doorfietsroutes tussen onder meer Drachten en Oosterwolde en Jubbega en Drachten. Daarnaast wordt onderzocht hoe de kwaliteit van bestaande (recreatieve) fietsverbindingen kan worden verbeterd. Dit zijn verbindingen tussen Wolvega en Heerenveen en Wolvega en Oosterwolde.

Ook wordt gezamenlijk een aanpak ontwikkeld voor het strooibeleid van fietspaden en het verbeteren van de veiligheid van fietsverkeer bij scholen.

Stimuleren van de fiets

De fiets krijgt in Nederland en de provincie Fryslân meer en meer aandacht. Het hoge autogebruik leidt niet alleen tot problemen met de bereikbaarheid, ook de leefbaarheid van dorpen en steden komt meer onder druk te staan. De regio Zuidoost Fryslân biedt volop ruimte voor het stimuleren van de fiets naar werklocaties, recreatieve voorzieningen en winkel- en dorpscentra. De onderlinge afstanden tussen de voorzieningen en dorpen zijn relatief kort en met de opkomst van de e-bike wordt de fiets meer en meer een aantrekkelijk alternatief voor de auto.