‘Mystery kids’ proberen alcohol te kopen

Wolvega - Een aantal supermarkten ondertekenden tijdens een lunchbijeenkomst samen met de gemeente een nieuw supermarktconvenant. Het supermarktconvenant is een samenwerking tussen de zeven supermarkten in de gemeente, Bureau Horeca Bijzondere Wetten (BHBW) en de gemeente Weststellingwerf.

Tijdens de convenantperiode worden de supermarkten bezocht door mystery kids van BHBW die proberen alcohol te kopen. Het streven is dat de jongeren bij geen enkele poging de alcohol kunnen kopen.

Convenant

Na de lunch was het officiële gedeelte van de middag: het tekenmoment. Eerst nam burgemeester Van de Nadort de wijzigingen ten opzichte van het huidige convenant door. Daarna vertelde BHBW enkele succesverhalen en aansluitend ondertekenden alle partijen het nieuwe convenant. Tijdens het moment van ondertekenen konden de supermarktondernemers vragen stellen en ervaringen uitwisselen over het convenant.

Het laatste convenant is afgelopen in februari 2019. Gezien de goede samenwerking en de positieve resultaten is besloten om de samenwerking voort te zetten en een nieuw convenant met de supermarktondernemers af te sluiten.