Raad steunt plannen vv Oldeholtpade

Wolvega – De gemeenteraad van Weststellingwerf is enthousiast over de ontwikkelingen bij de voetbalvereniging Oldeholtpade. Er zijn zoveel leden bijgekomen, dat een groter trainingsveld op sportpark ‘Olpae’ nodig is. De raad steunt de plannen.

Het gaat nu nog slechts om de planologische procedure. Oldeholtpade kreeg voor de ledengroei en het houden van een informatieavond voor omwonenden de complimenten van de raad. De echte grote uitdaging wordt voor de club het rondkrijgen van de financiering.

300 leden hebben meer ruimte nodig

De vereniging is in 1995 op de Hamersweg begonnen met ongeveer 100 leden. Het sportpark bestond destijds uit één veld, een gebouw en een trainingsveld. Snel na de oprichting werd het gebouw uitgebreid met extra kleedkamers en werd een tweede veld aangelegd. Later in 2014 kreeg het gebouw een update. Vervolgens zijn er in 2016 nog een tweetal kleedkamers bijgekomen. Daarbij is het ledenaantal gegroeid naar momenteel 300. Het enige wat verder is achter gebleven bij de groei van de vereniging is het trainingsveld.

Om dat oefenveld uit te breiden is een omgevingsvergunning aangevraagd, want een stuk agrarische grond krijgt nu een sportbestemming. De raad zal daartoe later deze maand zonder verdere discussie een verklaring van geen bedenkingen afgeven, zo bleek tijdens de commissievergadering. De bedoeling is om het tweede wedstrijdveld op te schuiven richting het noorden waardoor een groter trainingsveld gecreëerd kan worden. De hele operatie kost rond de twee ton.

Nog geen besluit raad over subsidie

De gemeente is € 50.000 gevraagd. Dat verzoek is volgens wethouder Jack Jongebloed nog in behandeling en staat dus los van het nu voorliggende raadsvoorstel. Het Iepen Mienskipsfûns heeft wel al een bijdrage toegezegd. Er was € 35.000 gevraagd. Er lopen nog meer verzoeken om bijdragen, o.a. bij het Rijk. Ook wordt een lening afgesloten met de Rabobank Heerenveen-Zuidoost Friesland. De club haalt € 31.000,- uit eigen middelen en haalt nog zo’n € 9500 van het totaalbedrag af door zelf met vrijwilligers werkzaamheden te doen.