Raad vindt verantwoording Oudheidkamer ‘mager’

Wolvega – Een deel van de gemeenteraad mist een goede onderbouwing bij de evaluatie van de Oudheidkamer. Het gaat om de onderbouwing van de conclusie van het college dat de Oudheidkamer uitvoering geeft aan de gemaakte prestatieafspraken.

‘Mager en vaag’ zo stelde D66 en ook andere fracties hadden er maandagavond in de commissievergadering vragen over. Maar volgens wethouder Roelof Theun Hoen waren de afspraken in ruil voor 5000 euro per jaar duidelijk en wordt er toch echt aan voldaan:

-Het realiseren van de thematische uitwerking en de verhaallijnen in aansluiting op de historie en het verhaal van Weststellingwerf.

-Het realiseren van de beoogde inkomsten en uitgaven, waarbij sprake is van een verdeling van eigen inkomsten, sponsoring en subsidie van de gemeente, elk met een derde deel van de inkomsten (ruwweg 15.000 euro). 

-Het realiseren van de verbinding met de inwoners en organisaties in Weststellingwerf met specifiek aandacht voor het opzetten van een goed educatief programma voor schoolkinderen en de samenwerking met historisch georiënteerde archief-organisaties in Weststellingwerf.

Hoe de Oudheidkamer 2018 financieel afsluit moet nog blijken uit het jaarverslag, dat volgens de wethouder rond juni wordt verwacht. Over de toekomstige huisvesting is bij hem ook nog niet veel bekend. De voormalige burgemeesterswoning is aangekocht door de gemeente, maar de acte heeft de notaris nog niet gepasseerd. Pas daarna gaat een opzegperiode van een jaar in voor huurder de Oudheidkamer. Maar of dat betekent dat de Oudheidkamer moet vertrekken? Volgens Hoen moet nog blijken ‘wat we gaan doen’. ‘Er zijn verschillende opties, die we dan met u gaan bespreken.’