Ni’j boek Harmen Houtman

Ni’jhooltpae/Et Vene - Op vri’jdag 22 feberwaori, de dag dat hi’j 68 jaor wodt, verschient van schriever Harmen Houtman uut Et Vene et boek ‘As ik kiezen moch...’.

Et eerste exemplaor zal deur de schriever tiedens een speciaol pergramme overhaandigd wodden an Ype Dijkstra, oold-veurzitter van de Stellingwarver Schrieversronte. An et kulturele pergramme warken Lammy Bruyns, Attie Nijboer en Johan Veenstra mit.

De feestelike bi’jienkomst is in MFC de Ni’je Stienze van Ni’jhooltpae. De inloop is vanof 14.30 ure, et pergramme duurt tot goed 17.00 ure.