Jongeren in Elsloo bespreken problemen in het dorp

Elsloo - Als het aan het bestuur van Plaatselijk Belang Elsloo-Tronde ligt komt er binnen niet al te lange tijd een soort jongerenoverleg om het bestuur te ondersteunen met de problematiek die de jeugd tussen de 15 en 30 jaar op het dorp ondervindt.

Het doel is om met tieners en twintigers een groepsoverleg te vormen die zo af en toe bespreekt wat de jongeren in Elsloo zoal bezig houdt. Dat wordt dan terug gekoppeld aan het Plaatselijk Belangbestuur.

Betrekken

Om zo’n gestructureerd overleg te creëren hoopt het bestuur de jeugd ook meer bij het dorp te betrekken

Achterliggende gedachte is dan ook dat het bestuur van de jeugd graag wil weten wat er gedaan kan worden om Elsloo ook voor de jeugd en de toekomstige bewoners aantrekkelijk te houden.

Antwoord

Wat wordt er in Elsloo gemist, wat is belangrijk voor het dorp, welke dingen gaan juist heel goed en wat kan beter, zijn een aantal vragen waarop het bestuur vanuit de jonge inwoners sowieso antwoord verwacht.

Het wordt zelfs breder getrokken, want het bestuur wil ook weten of de jeugd de onderwerpen die Plaatselijk Belang zelf op de agenda zet ook door hen belangrijk gevonden worden.

Ideeën

Plaatselijk Belang zet zo’n jongerenoverleg op, zorgt voor de locatie, maar overlegt zelf niet mee. Het bestuur heeft de jeugd die belangstelling hebben om mee te praten over het een en ander opgeroepen of andere ideeën hebben zich te melden, zodat het overleg binnen niet al te lange tijd kan plaatsvinden.