Project ‘Van rommel naar trommel’ in Elsloo krijgt vorm

Elsloo - Om organisatorische redenen is de voorstelling ‘Van rommel naar trommel’ voor alle kinderen van de meester K.J.Dijkstraschool, verschoven naar maandag 20 mei.

De theatergroep ‘De vuilnismannen’ zal dan rond het geopperde thema niet alleen voor alle leerlingen van de school, maar voor het hele dorp een supervoorstelling brengen. De oorspronkelijke voorstelling stond gepland voor 19 april.

Fonds Ooststellingwerf

Maar daar blijft het niet bij volgens Plaatselijk Belang Elsloo-Tronde. Zij kregen voor het ingediende project ‘Van rommel naar trommel’ onlangs een bijdrage van 3200 euro van het Fonds Ooststellingwerf.

Bewustwording

Rondom het aangegeven thema worden de inwoners ook gevraagd het zwerfafval aan te pakken voor een betere- en schone leefomgeving. Ook de bewustwording van het voorkomen van afval en het beter omgaan met koopgedrag en gescheiden afval moet volgens de initiatiefnemers van het project een verbinding te maken tussen de inwoners en de leefbaarheid op het dorp vergroten.

Werkgroep

Om de zwerfvuilproblematiek in en rond Elsloo-Tronde aan de orde te stellen wordt er een werkgroep in het leven geroepen om een aantal activiteiten voor jong en oud te organiseren. Afhankelijk van het aantal inwoners die mee willen doen in die werkgroep om met ideeën de inhoud van de nevenactiviteiten vorm te geven zal de juiste invulling aan het thema worden gegeven.