Vrijwilligers nemen Rottige Meente onder handen

Nijetrijne - Staatsbosbeheer deed een mand geleden een oproep voor vrijwilligers voor natuurpark Rottige Meente. Hier kwamen vier reacties op.

Dinsdagmiddag staken de vrijwilligers voor de eerste maal de handen uit de mouwen. De vrijwilligersgroep in de Rottige Meente helpt het hele jaar op dinsdag mee aan het beheer van het gebied.

Natuurpark Rottige Meente is een oud verveningsgebied, waar in het begin van de 19e eeuw veen werd gewonnen voor turf, met als resultaat trilveen, moerasbos en rietlanden. Het is ook een Natura 2000-gebied. Dat betekent dat hier bepaalde dier- en plantensoorten en hun leefomgeving worden beschermd om de biodiversiteit te behouden.