Jagers jagen ganzen naar foerageergebieden

Blesdijke – Op het eind van de weilanden nabij de Linde in Blesdijke staan drie jagershutjes van riet. Vanuit deze schuilplaatsen kunnen de jagers met provinciale vergunning ganzen schieten.

Er is een langjarige trend van toenemende schade aan landerijen door ganzenvraat. Ook de aantallen ganzen nemen toe. Met name de brandgans en grauwe gans. De doelstelling om deze schade jaarlijks met 5-10 procent te verminderen is nog niet gehaald.

Fryske Guozzenoanpak

De Faunabeheereenheid ziet kansen voor een effectievere uitvoering van de Fryske Guozzenoanpak. Deze kansen zijn verwoord in adviezen van de Faunabeheereenheid aan de provincie. Het advies is om naast het hagelgeweer het kogelgeweer toe te staan, om niet op zondag te verjagen en om geen gebruik te maken van elektronische lokmiddelen.

Wanneer jagen?

Een belangrijk advies van de Faunabeheereenheid is om een half uur voor zonsopkomst te beginnen met verjagen. Jagers moeten ganzen verjagen op het moment dat dit het meest effectief is. ’s Ochtends in de schemering vliegen de ganzen op van hun slaapplekken om te eten. Dit ‘moeten’ de ganzen gaan doen in de daarvoor aangewezen foerageergebieden en niet daarbuiten.

Jagers kunnen nu voor zonsopkomst bij de percelen gaan zitten waar de ganzen niet vrij mogen eten en slapen. Wanneer de ganzen op deze percelen willen landen, is het mogelijk ze direct te verjagen naar de foerageergebieden. De ganzen leren dan direct waar ze wel ongestoord kunnen eten en waar niet.