Defensie wist wel degelijk van klachten door burnpits

Steggerda - Militairen hebben zich wél bij Defensie gemeld met gezondheidsschade, zoals kanker, die zij relateren aan vuilverbranding op missie in Afghanistan. Dat hebben de Leeuwarder Courant/Dagblad van het Noorden vandaag onthuld.

Het ministerie van Defensie zei vorige week geen weet te hebben van militairen die kanker zouden hebben opgelopen door vuilverbranding in Afghanistan. Het departement heeft geen klachten ontvangen, zei minister Ank Bijleveld. Ze reageerde op militairen die zich hebben verenigd – inmiddels zeventig – en die claimen gezondheidsschade te hebben opgelopen door het verbranden van vuil. Vele militairen hebben zich verbaasd over de stelligheid van de minister. Overigens houdt defensie daar vandaag wel aan vast.

Johan Smit stelde defensie aansprakelijk

Uit documentatie in handen van de twee NDC-dagbladen blijkt dat meerdere militairen Defensie formeel aansprakelijk hebben gesteld voor de blootstelling aan gifstoffen door burnpits. Onder hen ook ex-militairen met kanker, zoals ex-luchtmachtmilitair Johan Smit uit Steggerda. Ook hij stelde Defensie formeel aansprakelijk. Ook twee defensiemonteurs met leukemie stellen dat Defensie weet heeft van hun medische situatie door blootstelling aan burnpits.

Blootstelling wel erkend

De dagbladen beschikken over correspondentie met Defensie waarin de blootstelling aan giftige stoffen door burnpits wordt erkend. Daarin wordt ook gerept over de relatie daarmee met medische aandoeningen. In één van de stukken staat: ‘Cliënt is van mening dat Defensie aansprakelijk is voor de gezondheidsschade die hij heeft opgelopen ten gevolge van blootstelling aan giftige stoffen uit de verbrandingsovens op de luchtmachtbasis Kandahar in de periode dat hij was uitgezonden naar Afghanistan.’ Uit stukken blijkt ook dat Defensie standaardformulieren gebruikte voor de registratie van blootstelling aan vrijkomende stoffen door burnpits.

Verbazing over stelligheid minister

Jurist Ferre van de Nadort uit Beilen beschikt over defensiedocumenten waarin de relatie wordt erkend door Defensie tussen gezondheidsschade en burnpits. Eén van die bewijsdocumenten is ondertekend namens de minister van Defensie door Stichting Pensioensfonds ABP: ’Uit een opgemaakt proces-verbaal blijkt dat u tijdens uitzending in Afghanistan op Kamp Holland in aanraking bent geweest met toxische stoffen en gassen uit een burning pit. Hiermee staat vast dat u bij het verrichten van opgedragen werkzaamheden tijdens verblijf in militaire dienst aan toxische stoffen en gassen bent blootgesteld geweest.’

Van de Nadort was hogelijk verbaasd over de stelligheid van de minister vorige week dat er ‘geen meldingen’ bekend zijn. Minister Bijleveld antwoordde tegenover de NOS, op de vraag of zij eerder signalen had gekregen over gezondheidsklachten door burnpits: ‘Nee, ik hoor dat het zo is, maar bij ons zijn er op dit moment geen meldingen.’