Belangstellenden laten zich bijpraten over verontreinigde Schipsloot

Wolvega - Wetterskip Fryslân organiseert donderdagavond op het Gemeentewerf een informatieavond voor het project Waterbodemsanering Schipsloot in Wolvega.

Wetterskip Fryslân en Ingenieursbureau Antea waren aanwezig om het project toe te lichten en vragen te beantwoorden. De bijeenkomst waar 30 belangstellenden aanwezig waren, stond onder leiding van dagelijks bestuurslid Maria Wöltgens. Namens de gemeente was wethouder Mariska Rikkers aanwezig.

Het project

De waterbodem van de Schipsloot (in 1735 gegraven) is op vier plaatsen ernstig verontreinigd. Het geval van ernstige verontreiniging is aanwezig op twee locaties in het achterste doodlopende deel zuidelijk van de weg Om den Noort, nabij de Frisaxstraat en in de haakse bocht nabij de rioolwaterzuiveringsinstallatie.

Sanering is vereist vanwege risico’s voor de mens en het ecosysteem. In opdracht van Wetterskip Fryslân start de aannemer begin februari 2019 de werkzaamheden. De sanering duurt ongeveer twee maanden. De aanneemsom van deze sanering is totaal 432.000 euro, exclusief BTW. De baggerwerkzaamheden worden uitgevoerd door Aannemer JP Schilder bv in Ursem (NH). De bagger wordt afgevoerd naar OMRIN in Heerenveen.

2100 kuub slib

In totaal wordt circa 2.100 kuub verontreinigd slib verwijderd. De vervuilde bagger wordt vanaf het water ontgraven, in beunbakken overgeslagen en varende vervoerd. Ter hoogte van de rioolwaterzuiveringsinstallatie komt een overslaglocatie, waar speciale vrachtwagens het verontreinigde slib ophalen en afvoeren naar een erkende verwerker.