Ondernemers doen hun zegje op een zeepkist

Oldeholtpade - Tijdens haar eerst bijeenkomst in het nieuwe jaar introduceerde de voorzitter Liesbeth Schievink van de commerciële Club Weststellingwerf (CCW) de zeepkist.

De bedoeling van de zeepkist is dat leden iets willen vragen of te melden hebben plaats nemen op de zeepkist en hun zegje kunnen doen. De zeepkist is bij elke bijeenkomst aanwezig.

Staande op de zeepkist verwelkomde Schievink een groot aantal leden en introducees in de nieuwe zaal van café De Rustende Jager in Oldeholtpade. Na haar welkomstwoord stelde zij nieuwe bestuurslid Gerrit Jan Prakken voor. Prakken gaat de PR en communicatie doen.

Nieuwe en aspirantleden

Na het welkomstwoord namen zeven nieuwe en aspirantleden plaats op de zeepkist om zich zelf voor te stellen. Dit waren Jan de Vries van Auto van Jan, Jan Ophof van Radio Centraal, Desiree Dijkstra van De Verbinding, Marga Smit van het Linde College, kapper Klaas Bakker uit Noordwolde, Kevin McWhorter van Ampliar en Jan Wols advocaat uit Wolvega.

Geboren leiderschap

Na een stamppot buffet was het woord aan Albert Aukes (www.transpirit.nl). Aukes was leraar aan de Sint Fransiscusschool, maar maakte de stap om als zelfstandig ondernemer verder te gaan. Aukes bleek de natuurlijke gave te hebben om nog meer uit een individu of een team te halen. Aukes boeide de aanwezige gasten met verhalen en anekdotes.

De volgende bijeenkomst is op 13 februari bij Pieter Poot in De Blesse en komt er als gastspreker een etische hacker.