Gemeente wil grond bij Driewegsluis kopen

Nijetrijne - Er ligt een plan van het college om met de provincie Friesland te onderhandelen over de aankoop van grond bij de Driewegsluis in Nijetrijne. De kosten bedragen 288.000 euro. De raadscommissie vergadert er maandag over.

De provincie Fryslân bezit een kavel van ruim 3.500 m2 met opstallen op het westelijke eiland van de Driewegsluis. De kavel grenst aan gemeentegrond waarop de gemeentelijke haven, toiletgebouw en camperplaatsen zijn gerealiseerd. De gemeente maakt nu deels gebruik van dit kavel voor de camperplaatsen. Daartoe is al overleg geweest met de provincie. De gemeente is al door de provincie gevraagd om dit gebruik te bestendigen en een deel van de kavel te kopen.

Eerste recht van aankoop

De huur van de gehele kavel is echter onlangs beëindigd en de provincie biedt de gemeente nu de gelegenheid om het gehele kavel over te nemen. Daarmee gunt de provincie Weststellingwerf het eerste recht van aankoop.

Entree zuidoost Friesland

De gemeente sprak in 2017 haar ambities uit voor het gebied rond de Driewegsluis. Daar is ruimte voor nodig en daarom is het realiseren van een aaneengesloten gebied in eigendom van één partij passend bij die ambitie. De Driewegsluis is in het onderzoek voor het project Ervaren en Turf genoemd als entree voor zuidoost Friesland. Op dit moment is er noch beleid noch een duidelijke visie voor de ontwikkeling van de Driewegsluis.

Camperplaatsen goed inrichten

Met verwerving van de kavel kan de gemeente een strategische grondpositie voor de ontwikkeling van de Driewegsluis krijgen. Mocht later blijken dat de kavel niet geheel of gedeeltelijk benodigd is voor de ontwikkeling, kan deze weer verkocht worden. Door aankoop kan de gemeente in ieder geval de camperplaatsen, die nu deels op de kavel liggen, goed inrichten op eigen grond en het gebruik bestendigen.

Geen hinder voor derden

Verwerving van de kavel leidt tot een aaneengesloten gemeentelijk eigendom waardoor een ontwikkeling van het gebied kansrijker wordt. Functies en mogelijkheden kunnen gerealiseerd worden zonder andere functies en derden te hinderen. De gelegenheid de grond te verwerven zal zich volgens B & W in de toekomst niet snel weer voordoen.