Familie brengt verzakkingen van woningen in kaart

Munnekeburen - Erwin en Hilde Hoenderdos willen in kaart brengen welke bewoners in de Groote Veenpolder last hebben van verzakkingen van hun huis. Hoenderdos woont op de Lindedijk en heeft veel last van scheurvorming en/of verzakkingen van het huis. Ze vermoeden dat dit gerelateerd is aan de funderingsproblematiek.

Ze hebben contact opgenomen met het KCAF (kenniscentrum aanpak funderingsproblematiek). Deze adviseerde om bewoners die problemen ondervinden zich te verenigen, zodat er een breed platform is om te praten met provincie, gemeente en het waterschap.

Bewoners van de Groote Veenpolder die te maken hebben met een verzakkende woning, kunnen zich voor 12 januari melden via hildehoenderdos@gmail.com Bij genoeg aanmeldingen, volgt een voorlichtingsbijeenkomst organiseren, waarbij het KCAF inlichtingen geeft over mogelijke vervolgstappen.

Een monumentale kop-rompboerderij aan de Lindedijk bij Spanga is aan het verzakken. Sinds de droge zomer gaat dat proces nog sneller en nemen de verzakkingen ernstige vormen aan. De boerderij had de laatste jaren al wat last van verzakkingen door verlaging van het grondwaterpeil en het dempen van sloten rondom de boerderij. Ook de boerderij van Frits Doornenbal aan de Boelstraweg in Nijelamer zakt in de bodem weg.