Waterbodem van de Schipsloot sterk verontreinigd

Wolvega - De waterbodem van de Schipsloot in Wolvega is op een aantal plaatsen sterk verontreinigd.

Het gaat om twee locaties: het achterste doodlopende deel zuidelijk van de weg Om den Noort, ter hoogte van de Frisaxstraat en in de bocht bij de rioolwaterzuiveringsinstallatie. Sanering is nodig vanwege risico’s voor de mens en het ecosysteem. In opdracht van Wetterskip Fryslân start de aannemer daarom begin februari de werkzaamheden. De sanering duurt ongeveer twee maanden.

Baggerafvoer

In totaal wordt circa 2.100 kuub verontreinigd slib verwijderd. De vervuilde bagger wordt vanaf het water ontgraven, in beunbakken overgeheveld en varende vervoerd. Ter hoogte van de rioolwaterzuiveringsinstallatie komt een overslaglocatie, waar vrachtwagens het verontreinigde slib ophalen en afvoeren naar een erkende verwerker.

Informatieavond

Wetterskip Fryslân houdt donderdag 17 januari een informatieavond voor het project Waterbodemsanering Schipsloot. Wetterskip Fryslân en Ingenieursbureau Antea zijn aanwezig om het project toe te lichten en vragen te beantwoorden. De bijeenkomst start om 19.30 uur op de Gemeentewerf in Wolvega.