Jaaroverzicht 2018: Jeugd waarschuwt het verkeer

De Hoeve - Om het verkeer bij de school langzamer te laten rijden, ontwerpen leerlingen van obs de Klaeter een verkeersbord.

Het wordt gemaakt onder leiding van bewoner Hen le Duc. Door de borden moet de schoolzone meer opvallen, zodat automobilisten attent zijn.