Jaaroverzicht 2018: Streep door Sportgala

Wolvega - Er komt geen sportgala meer in de Stellingwerven. De organiserende serviceclubs trekken de stekker er definitief uit.

Er blijkt bij de achterban van de Stellingwerfse Lions, Rotary en Round Table te weinig draagvlak meer om het Sportgala in de benen te houden. De stichting die formeel het evenement organiseerde wordt bij de Kamer van Koophandel uitgeschreven. Het batige saldo dat na drie succesvolle gala’s is overgebleven wordt verdeeld over de zes betrokken serviceclubs in Oost- en Weststellingwerf. Elke club gaat dat in de eigen ‘goede doelenpot’.

Het gala vond om de twee jaar plaats. De eerste editie onder leiding van de in 2016 overleden voorzitter Onno Brandsma was in Duinen-Zathe in Appelscha, daarna werd het twee keer in Victoriapark in Wolvega gehouden.