‘Glasvezel moet nutsvoorziening zijn’

Elsloo - ‘Fantastisch dat het voorbij komt’, ‘Volgens mij moeten we het gewoon doen’, ‘Ik begin er niet aan, ik heb nu niks te klagen’, ‘de kosten zijn nu minder dan wat het me dan gaat kosten’ en ’Eigenlijk moet glasvezel een nutsvoorziening zijn.’ Enkele opmerkingen op de bijeenkomst van DFMopGlas in ‘t Anker in Elsloo.

De informatie-avond trok geen volle zaal. In het ‘grijze gebied ‘ in Elsoo zijn er 200 aansluitingen die wachten op de aanleg van glasvezel. Een kleine dertig inwoners kwamen op de bijeenkomst af. Ook een aantal bewoners van het ‘witte’ gebied, die een eerdere avond van Kabelnoord misten, waren aanwezig.

Elsloo kent 299 aansluitingen. Daarvan zijn er 95 in het zogenoemde ‘witte’ buitengebied en 204 in het ‘grijze’ dorpsgebied. De coöperatie voor glasvezel De Fryske Mienskip DFMopGlas doet via een aantal informatieavonden een haalbaarheidsonderzoek om voor de 204 grijze huishoudens een aansluiting op supersnelle glasvezelaansluiting te realiseren.

Kabelnoord legt in opdracht van de provincie Fryslan een glasvezelnetwerk aan voor de zogenoemde witte adressen. Dat zijn adressen in het buitengebied. Daarvan zijn er 1690 van de 13668 adressen in geheel Ooststellingwerf die het hardst glasvezel nodig hebben. De norm is dat als 60% van de 1690 adressen met het aanbod van Kabelnoord akkoord gaan en in 2019 glasvezel krijgen, dan ook de ‘grijze’ adressen aangelegd kunnen worden. Voor 24 december moet 60% of meer bereid zijn zich aan te melden voor de glasvezel. Als dat wordt gehaald, moet op 15 januari de uiteindelijke balans van geïnteresseerden voor de ‘grijze’ gebieden bekend zijn. Als die 60% procent van het ‘witte’ gebied niet wordt gehaald, dan worden sowieso ook de adressen in het grijze dorpsgebieden niet bediend van glasvezel.

De coöperatie De Fryske Mienskip op Glas staat op het standpunt dat als de straat dan toch opengaat voor de aanleg van de kabel ook de aanwonenden een aansluiting kunnen ontvangen. En juist daar hebben Kabelnoord en DFMopGlas elkaar inmiddels gevonden om voor iedereen tot een oplossing komen voor de glasvezelaanleg.