Overpeinzing.
Door de Stellingwerver kerkgemeenschap

Vol verwachting ...

Vanavond zal menig kinderhart sneller slaan. Om van veel volwassenharten nog maar te zwijgen.

Vol verwachting is de afgelopen weken uitgezien naar dit moment: Sinterklaasavond. De avond van de zak met pakjes, het uitpakken van de cadeaus, de gedichten en de gezelligheid. Ja, van iets moois, iets dat nog komen moet, kan ons hart sneller gaan kloppen. 
Er zijn momenten, gebeurtenissen en dingen waar we naar uitzien. Dat heeft te maken met ons verlangen, met dat wat we graag- of het liefst willen.
“Vol verwachting klopt ons hart”. Ja, waarvoor klopt het eigenlijk vol van verwachting ? Een vraag die zeker gesteld moet worden in de dagen van advent. Waar gaat ons diepste verlangen naar uit ?
Advent, het is geen uitbundige tijd, zoals de tijd voor Sinterklaas, maar een tijd van inkeer, van het bij jezelf te rade gaan, van je afvragen óf en wat je(nog) te verwachten hebt. Ben ik vol verwachting ? Is er iets wat mijn hart sneller doet slaan ? Waar gaat mijn hart naar uit ?
Ik hoop dat het resultaat van uw zoeken en vragen is, dat u bij uzelf een verlangen ontdekt naar vrede, liefde, harmonie, naar licht in een donkere wereld, naar God heel dichtbij. Ik hoop dat u in deze donkere dagen van Advent reikhalzend kunt uitzien naar het feest van Kerst. Want de kerstnacht heeft wel iets weg van de pakjesavond van Sinterklaas. In die nacht, lang geleden, gaf God ons zijn grote cadeau. Hij gaf ons zijn zoon, om geboren te worden in een stal in Bethlehem. Hij gaf ons zijn zoon, om onder ons en met ons te leven en voor ons te sterven aan een kruis op Golgotha. Hij gaf ons zijn zoon, als een weg en een waarheid voor het leven. In Hem ontvangen we alles wat God ons geven wil: liefde, vrede, vergeving, verzoening, verbondenheid, hoop en uitzicht.
Als je daar goed over nadenkt, dan overtreft de kerstnacht de pakjesavond van 5 december met afstand. Wat een cadeaus ! Wie ziet daar nou niet vol verwachting naar uit ?

Grietje Martens, Protestantse Gemeente Olde- en Nijeberkoop